سنجاق یقه ای

سنجاق یقه ای ، که به آن سنجاق مینا نیز معروف است ، سنجاق کوچکی است که روی لباس پوشیده می شود ، اغلب روی یقه کت است ، به کیسه متصل می شود یا روی تکه پارچه ای نمایش داده می شود.

سنجاق های یقه ای می توانند زینتی باشند یا می توانند وابستگی فرد به سازمان یا علت را نشان دهند.

پین یقه می تواند برای جوایز ، سوغاتی ها ، هدایای تبلیغاتی ، مراسم خاص قبل از عروسی ، دکوراسیون و غیره استفاده شود.
<1>