نیکل تقلیدی برای محصولات فلزی طراحی شده برای تماس مستقیم و طولانی مدت با پوست است

2020/08/17

همانطور که می دانیم بیشتر محصولات فلزی (مانندسنجاق ها،metal plates،metal medals،custom made زنجیر کلید،نشان های فلزی) با آبکاری بر روی سطح پوشش داده خواهد شد. پوشش آبکاری شده می تواند از ماده اصلی به راحتی در برابر اکسید شدن محافظت کند و رنگ های مختلف آبکاری به نظر می رسد که ظاهر متفاوت آن متفاوت است. در بیشتر پوشش های آبکاری "نیکل" وجود دارد.

The presence of nickel in certain products which are intended to come into direct and prolonged skin contact،like jewellery،may cause sensitization of humans to nickel and may lead to allergic reactions. So metal products such as bracelets،necklaces،and pendants need to be coated the imitation nickel. The imitation nickel plating is also called ‘nickel free’ which is not really nickel free،but is not detected in the “nickel release” test and the test result meets requirements of Nickel Directive.