تعریف جاکلیدی

2020/09/16

Keychain ، همچنین به عنوان شناخته می شودجا سوییچی، حلقه کلید ، زنجیر کلید ، آویز کلید و ... مواد لازم برای ساختجا سوییچیs are generally metal, leather, plastic, rubber, wood, etc. This object is exquisite, compact, and ever-changing in shape. It is a daily necessities carried by people. A جا سوییچی is a decorative object hanging on a key ring.

جاکلیدیاشکال زیادی دارند ، مانند اشکال کارتونی ، اشکال مارک ، مدل های شبیه سازی و حتی CPU. مواد به طور کلی مس ، آلومینیوم ، لاستیک ، پلاستیک و غیره ، عمدتا سطح آلیاژ روی نیکل یا رودیم و سایر عناصر ضد زنگ است.جا سوییچیتبدیل به یک هدیه کوچک شده است.