برچسب های سگ

ما یک تولید کننده حرفه ای برچسب سگ چینی و تامین کننده برچسب سگ چینی با تجربه 22 ساله است. برچسب‌های سگ را می‌توان شخصی‌سازی کرد تا در صورت جدا شدن شما و سگ‌تان به راحتی با شما تماس گرفته شود و در صورت سرگردانی یا گم شدن حیوان خانگی‌تان از ایمنی آن اطمینان حاصل کنید.

در علاوه بر نشان دادن نام حیوان خانگی شما و همچنین یکی از اعضای خانواده شما، برچسب های سگ حاوی اطلاعات تماس مهمی است در صورتی که توله سگ شما گم شود یا بیش از حد دور شود.

شما می‌تواند هر پیام فردی را در پشت برچسب‌های سگ مشخص کند، به این معنی که فضای زیادی برای سفارشی کردن نام حیوان خانگی، آدرس خانه و اطلاعات تماس اضطراری دارید.