پین برگردان

ما تولید کنندگان پین برگردان حرفه ای در چین و تامین کنندگان پین برگردان چین با تجربه 22 ساله هستند. سنجاق برگردان که به عنوان سنجاق لعابی نیز شناخته می‌شود، سنجاق کوچکی است که روی لباس پوشیده می‌شود، اغلب بر روی یقه ی ژاکت قرار می‌گیرد، به کیف متصل می‌شود یا روی یک تکه پارچه نمایش داده می‌شود.

برگردان سنجاق ها می توانند زینتی باشند یا می توانند نشان دهنده وابستگی پوشنده به یک سازمان یا علت باشند.

برگردان سنجاق را می توان برای جوایز، سوغات، هدایای تبلیغاتی، رویدادهای خاص قبل از عروسی، دکوراسیون و غیره استفاده کرد.